Sternik Motorowodny
Poniedziałek 11 lutego 2013
Patent Sternika Motorowodnego uzyskuje osoba, która:
 
1. Ukończyła 14, rok życia
2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do:

 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych;
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
3. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.  


Koszt egzaminu to 250 zł (100zł - dla osób ze zniżką - uczących się do 26 lat)

Wydania patentu to 50 zł (25 zł - dla osób ze zniżką - uczących się do 26 lat)
 
Program, zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

1.Wiedza teoretyczna:

1.Podstawy budowy jachtów motorowych;
2.silniki i układy napędowe, w tym:
-budowa silników
-obsługa i konserwacja silników
-zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników
-podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych
3.manewrowanie jachtem motorowym;
4.zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5.podstawy locji, wtym w szczególności:
-znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
-mapy i przewodniki,
-drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6.wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym;
-podstawowe informacje o morskich służbach ratownicznych
-wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
-działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
-postępowanie w sytuacji "człowiek za burtą",
-udzielanie pierwszej pomocy,
-hipotermia oraz pierwsza pomoc,
7.wiadomości z zakresu meteorologii, wtym:
-skala prędkości wiatru,
-zjawiska meterologiczne i ich oznaki,
-komunikaty meterologiczne;
8.pomoce nawigacyjne;
9.ochrona wód przed zanieczyszczeniem;
10.podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych,

2.Umiejetności praktyczne:

1.manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
-przeprowadzenie jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
-wykonanie manewrów: odejście od nabrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm "człowiek za burtą",
-kotwiczenie i cumowanie w róznych warunkach:
2.kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momęcie;
3.praca w charakterze członka załogi;
4.podstawowe prace bosmańskie.