Patent Żeglarski Stermotorzysty Żeglugi Śródladowej
Poniedziałek 11 lutego 2013

Uprawnienia zawodowe

UWAGA !!!!!   

 Najbliższy Kurs rozpoczynamy - wrzesień 2018    Zapisz się teraz


 

Rozpoczynamy kurs zawodowy na Patent Żeglarski Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej.
Rozpoczęcie wrzesień 2018  godz.?  Planowana data egzaminu ?

Miejsce-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie ul. Plac Straży Pożarnej 1
Wszelkie bliższe informację pod numerem tel.505 007 750


Kurs na patent zawodowy Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej.
Kurs adresowany jest do służb mundurowych - Straż Pożarna, Policja, WOPR - oraz wszystkich pozostałych zajmujących się zawodowo tematyką związaną z wodą.
Kurs odbywa się w Jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.
Termin szkolenia :  marzec,  kwiecień, egzamin planowany jest w kwietniu.
Bliższych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem tel.505 007 750Patent uprawnia do kierowania bez ograniczeń mocy silnika:
 
- małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z 
wyjątkiem promów, statków  przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 
pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba,
- łodzią przewozową o napędzie mechanicznym
Osoby zatrudniane przez organizatorów imprez sportowych i turystycznych oraz 
osoby wykonujące zawód w tym rybaka, ratownika, strażaka, przewoźnika itp. na 
wodzie zgodnie z wymaganiami ustawy o żegludze na śródlądowych drogach 
wodnych oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej muszą posiadać zawodowe 
uprawnienia.

 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej – osoba, która w imieniu armatora (właściciela) kieruje statkiem i załogą, nadzoruje i odpowiednio ponosi odpowiedzialność za statek, przewożone osoby i ładunek oraz bezpieczeństwo żeglugi. Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania małym statkiem, łodzią przewozową o napędzie mechanicznym.