Motorowodny Sternik Morski
Poniedziałek 11 lutego 2013

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego uzyskuje osoba, która;

1. Ukończone 18. rok życia;
2. Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do;
 
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych;
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 200 Mm od brzegu.

Program kursu obejmuje:
 
- szkolenie teoretyczne 
- szkolenie praktyczne
- opiekę instruktora
- ubezpieczenie OC organizatora 
 
Koszt egzaminu to 350 zł (150zł - dla osób ze zniżką - uczących się do 26 lat) 

Wydania patentu to 50 zł (25 zł - dla osób ze zniżką - uczących się do 26 lat)