Licencja do holowania narciarza wodnego
Poniedziałek 11 lutego 2013

Licencję do holowania narciarza wodnegou lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:

1. Ukończone 18. rok życia;
2. Posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 
Uprawnienia
 
1. Holowanie narciarza wodnego oraz innych nawodnych obiektów pływających.

Program kursu obejmuje:

 
- szkolenie teoretyczne 
- szkolenie praktyczne
- opiekę instruktora
- ubezpieczenie OC organizatora 
 
Koszt egzaminu to 250 zł (150zł - dla osób ze zniżką - uczących się do 26 lat) 

Wydania patentu to 50 zł (25 zł - dla osób ze zniżką - uczących się do 26 lat)