Kursy motorowodne
Piątek 8 lutego 2013
Kursy motorowodne

 Uprzejmie informujemy, że 15 października 2013 r. z mocy zapisu art. 91ustawy o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami) straciło ważność rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. nr.105, poz. 712 z późniejszymi zmianami.  
Zajęcia praktyczne - Sternik Motorowodny